Y O G A 

KURSER & KLASSER

För vidare information om en kurs eller klass klicka på namnet på kursen/klassen i grönt. 

För att BOKA en kurs/klass klicka på BOKA under önskad klass

 


MÅNDAG

Stora Salen

10:30 - 11:30 MAMMA & BEBIS YOGA
Start: 13/9 Lärare: Therese Grane

BOKA

17:15 - 18:15 ENKEL YOGA
Start: 6/9 Lärare: Maria Strömberg
BOKA

18:30 - 20:00 IYENGAR YOGA
Återhämtande & Stärkande 
Start: 6/9 Lärare: Maria Strömberg

BOKA

Lilla Salen

17:30 - 19:00 Restorativeyoga måndagar
Start: 13/9 Lärare: Ulrika Johansson

BOKA

 

TISDAG

Stora Salen

17.15-18.45 NÄRVARONS KRAFT
Start: 7/9 Lärare: Therese Grane

BOKA

19:00 - 20:30 NÄRVARONS KRAFT
Start: 7/9 Lärare: Therese Grane

BOKA

Lilla salen

16:30 - 18:00 YIN YOGA
Start: 14/9 Lärare: Maria Ekenstierna

BOKA

18:30 - 20:00 YIN YOGA
Start: 14/9 Lärare: Maria Ekenstierna

BOKA

ONSDAG

Stora Salen 

17:30 - 19:00 IYENGAR YOGA FÖR ALLA
Start: 8/9 Lärare: Maria Strömberg

BOKA

Lilla Salen

18:45 - 20:15 MEDVETEN GRAVID YOGA
Start: 1/9 Lärare: Katarina Eklund

BOKA