Yoga & Meditation

Innehållsförteckning

Yoga

Yoga betyder att förena. Yoga är vägen av dig själv, genom dig själv och till dig själv. Att förena sig med sig själv. Det är alltså ett sätt att vakna upp, se eller lära känna sig själv. De flesta stora filosofer genom tiderna har alltid pekat på detta – självkännedom – som en väg till visdom och förståelse.

Yoga ökar medvetenheten om dig själv, hur du och din kropp fungerar och samspelet mellan kropp och själ. Att utöva Yoga regelbundet påverkar utövaren på många plan: fysiskt, mentalt, emotionellt och själsligt. 

För dig som finner ordet själsligt lite läskigt tänk på det som att du kommer närmare dig själv på ett sätt som inte går att beskriva i ord. Att du får insikt och vishet om livet utan att använda analytiskt tänkande. 

Yoga ger en förståelse för att vi faktiskt existerar utan alla de ideer vi konstruerar. Att vi är mer eller större än vad vi kan förstå med enbart vår tankeverksamhet.

 

 • Improves Your Flexibility

  Your posture and body alignment will improve significantly all because of the improvement in your flexibility.

 • Reduce Your Stress Level

  When yoga is practiced with intention, it can help you relax your mind and body and give you the feeling of oneness.

 • Develop Your Strength

  Through different poses, yoga builds strength, flexibility, and stamina.

Enda sättet att verkligen förstå hur Yoga, Mindfulness eller Meditation kan vara bra för just dig är att praktisera det så –

Hjärtligt välkommen att börja din resa med oss!

Katarina, Therése, Alexandra, Ulrika, och Maria

Meditation

Mindfulness

Mindfulness är ett sätt att leva med sig själv och livet. Där livet, hur det än ser ut, inte ses som ett hinder eller ett problem eller något som måste lösas utan som något vackert och som man känner djup vördnad och tacksamhet för. 

Livet upplevs så mer som ett äventyr som ständigt skänker nya insikter. Genom mindfulness blir man mer nyfiken på livet och mer tillåtande till att man inte alltid måste förstå. 

Man blir mer nyfiken, öppen och när smärta kommer (för det kommer alltid finns i livet) så vågar man omfamna även detta och se att smärta är lika vackert som allt annat.

 • Improving general wellbeing

 • Increased immunity

 • Lowered blood pressure

 • Reduce substance abuse

 • Improves decision-making

 • reduces emotional eating

 • Decreases feeling loneliness

MBSR

(Mindfulnessbaserad Stressreduktion)

Kursen bygger på erfarenhetsbaserd kunskap och vänder sig till ALLA. 

 • Till dig som är nyfiken på dig själv och vad det är som hindrar dig ifrån att uppleva mer välbefinnande.

 • För dig som exempelvis upplever problem med stress, utmattning, smärta, ångest eller har återkommande perioder av depression/nedstämdhet.

 • Den vänder sig också till dig som tycker livet rusar fram och som vill leva ett mer närvarande liv, här och nu.

Vi övar på att upptäcka mönster som skapar lidande och utforskar möjligheter att välja andra sätt att leva med och möta det som sker.

Vi närmar oss och lär känna våra tankar, känslor och hur dessa påverkar relationen till oss själva och de omkring oss.

MBSR 8v.kurs

Maria Strömberg

Post Gradute Cert. Teaching Mindfulness Fil.kand Psykologi Int. Cert. Iyengar Yoga lärare

NYA Kursdatum & Tid

Söndagen 23/2 10.00 –14:00
Söndagen 8/3 10.00 – 14:00
Söndagen 22/3 10.00 – 14:00
Söndagen 5/4 10:00 – 17:00

Under 2008 − 2010 utbildade jag mig vid universitetet i Wales (Centre for Mindfulness Research and Practice, Bangor University) till att leda 8-veckorsprogram i både MBSR – mot stress och smärt lindring, och MBKT – förebyggande av återfall i depression samt att hålla kortare mindfulnesskurser. Jag har suttit många tysta retreats och jag har mediterar och Yogat regelbundet i ca 12 år.

Tack vare mindfulness, yoga och visa ord har jag sett vem jag är. Att finna mig själv var som att komma hem till sig själv för att se att jag alltid funnits här och det aldrig har varit vilse eller att det har varit något fel på mig. Jag är hel och har alltid varit. Det enda som har hindrat mig tidigare var en tro på att jag inte var hel. att det fattades något. Nu vet jag att det inte är så och mitt liv är fantastiskt hur det än är. Totalt förälskad i livet och allt som det bjuder på.

Kursen hålls över en 2 månaders period och består av av fyra undervisningstillfällen som varar fyra timmar med avbrott för mellanmål. Kursen består totalt av 16 undervisningstimmar och en halv retreatdag. Kursen, som är rolig och lärorik, kan också vara krävande och fordrar engagemang. Mindfulness, som allt annat, upplevs lättast genom att man praktiserar, vilket kursen stödjer dig i.

Kostnad

Kursinnehåll

 • Kroppsskanning

 • Fokus på andningsprocessen

 • Mindfulness i rörelse

 • Sittande meditation

 • Erfarenhetsbaserad utforskning av meditationer i grupp

 • Interaktiva övningar för ökad närvaro i vardagslivet

 • Hemuppgifter – ca 45 min 6 dagar i veckan

 • Kurslitteratur och inspelade guidade meditationer

Individanpassad

Mindfulness individanpassad & djupgående program (8 v.kurs)

Detta är en djupdykning i dig själv för att tydligt kunna se vad det är i ditt liv som hindrar dig ifrån att njuta, känna välbefinnande och uppleva ett lustfyllt & dynamiskt liv. Detta är INTE terapi därför att fokus ligger på att se och acceptera och inte på att manipulera något i ditt liv för at skapa förändring. Förändring sker naturligt när vi ser igenom våra ogynnsamma tankemönster och därför inget vi behöver tvinga fram.

Maria Strömberg

Post Gradute Cert. Teaching Mindfulness Fil.kand Psykologi Int. Cert. Iyengar Yoga lärare

Program:

 1. Mindfulness  lilla (24 tim)
  Vi ses 2 ggr i veckan där  jag vägleder, vi pratar och reflekterar
  1 x 2 tim där vi möts (om dett inte går funkar detta på skype oxå)
  1x 1 tim på skype.
  Du kommer att meditera hemma 6 dagar i veckan och använda en arbetsbok för att jobba med mindfulnessbaserade uppgifter i din vardag. Din upplevelse med övningarna och livet under dessa 8 veckor är basen för våra samtal.

Kostnad

 1. Mindfulness  Stora  (32 tim)
  Vi ses 2 ggr i veckan där  jag vägleder, vi pratar och reflekterar
  1 x 2 tim där vi möts (om dett inte går funkar detta på skype oxå)
  1x 1 tim på skype.
  Du får 1 sms per dag för att motivera dig att göra uppgifter och om vi märker att uppgifterna blir gjorda så så ringer jag upp.
  Jag finns tillgänglig för dig på telefon varje dag 1gg om dagen.
  Du kommer att meditera hemma 6 dagar i veckan och använda en arbetsbok för att jobba med mindfulnessbaserade uppgifter i din vardag. Din upplevelse med övningarna och livet under dessa 8 veckor är basen för våra samta

Kostnad

© 2020 ALLA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLNA