Annelie Wennberg

Aukt Feldenkrais pedagog leg. occupational

070-2636771

Välkommen att prova eller höra av dig om du har frågor:

… erbjuder redskap för ett livslångt lärande, där du kan anpassa det du lär efter dina egna förutsättningar. Inom modern neurovetenskap talar man om hjärnans obegränsade plasticitet eller formbarhet, vilket är centralt i Feldenkraispedagogiken.

Med en ökad medvetenhet kan du finna alternativa vägar till handling. Det handlar om att bli medveten om alla komponenter i en handling: hur du rör dig, tänker, känner och hur du förnimmer med dina sinnen.

Utan att värdera arbetar du under Feldenkraislektionen med rörelsesekvenser där processen påminner om det lilla barnets experimenterande och lekfulla sätt att lära sig nya saker. Ibland förekommer icke-vanemässiga rörelser för att ge nervsystemet nya stimulanser och utmaningar. Du använder lite kraft och behöver inte vara vältränad. Lektionerna består av rörelser för hela kroppen, ibland större rörelser, ibland mindre rörelser tex att du bara använder ögonen.Metoden förmedlas både enskilt och i grupp. Oavsett variant sker lärandet såväl på det omedvetna som det medvetna planet.

Om mig:

Jag började Feldenkraisa 1995 och blev nyfiken att lära mig mer. Hur kunde så små saker göra skillnad. Bla åkte jag skidor snabbare utan att jag hade tränat mer.

Det som lockar mig mest är det kravlösa utforskandet av rörelser och hur jag hela tiden får nya insikter och kunskaper om mig själv. Hur användandet av mig själv kan förändras fast jag levt i snart 50 år. Jag har med mig ”Feldenkraistänk” i min vardag eller om jag får ont. Till exempel när jag gräver i trädgården, när jag paddlar kajak eller åker skidor. När det går tungt eller jag spänner mig och får ont så kopplas ”Feldenkraispiloten” in …hur gör jag? Hur kan jag använda och röra mig själv så att det går lättare? Mindre stelt?

Sedan 2010 leder jag grupper i Feldenkrais, sk Medvetenhet Genom Rörelse. Jag erbjuder också individuella Feldenkrais lektioner som kallas Funktionell Integrering.

Utbildning till Feldenkraispedagog 2008-2012 i Malmö. Advanced fortbildning varje år.

Legitimerad Arbetsterapeut 1991.

Till dig som är nyfiken och vill prova

… vill jag förmedla att vår hjärna och kropp är fantastisk. Du alltid kan lära dig nya saker oavsett utgångsläge. Med Feldenkrais lär du dig redskap så du rör dig mjukare, smidigare och får onödiga spänningar att släppa. Inga förkunskaper krävs. Lektionerna är oftast i liggande på golvet.