Y O G A & M I N D F U L N E S S

Med Maria Strömberg

 

MÅNDAG | YOGA FÖR LIVET
För dig som vill ta Yogan ett steg längre 

Tid: 18:10 - 20:10
Startdatum:  8/1
OBS! Uppehåll v7
Kostnad: 2950 kr 15 tillfällen

OBS! Jag kan ta emot friskvårdscheck och ger 15% rabatt till studerande och pensionärer

Information om kursen

En kurs för dig för dig som önskar att fördjupa dig inom Yogan & meditation. Här kommer vi med hjälpa av Iyengar Yoga lära känna våran kropp och kroppens automatiska invanda rörelsemönster samtidigt som vi ökar medvetenheten (både i kroppen & i knoppen) kring kroppens rörlighet och hur vi bör röra oss för en god hållning och en frisk människa. 

Genom att Yoga är en erfarehnetsbaserad kunskap kommer utövandet av Yoga leda till att du upplever din kropp och den information den uttrycker tydligare. Du blir helt enkelt mer lyhörd och har således lättare att förstå vad den behöver och hur du bäst kan ta hand om den. 

Yoga stärker dina muskler & leder, mjukar upp stelhet, återhämtar hela kroppens allmänna tillstånd, reducerar stress, ökar välbefinnande och ger en känsla av ökad balans i livet.

Yoga gör dig stark, rörlig och smidig och föryngarar faktiskt kroppen genom att den påverkar dina celler. Den påverkar dina telomerer (som sitter på cellens ändar) och förlänger dem vilket gör att du håller dig yngre längre. 

Yoga är din egen friskvård!

Jag lär ut enligt Iyengaryoga nedtoden som kännetecknas av att stor vikt ligger på hur yogarörelsen och kroppen utför rörelsen på bästa sätt utefter kroppens & individens förutsättningar.  Läraren ger noggranna instruktioner för hur alla delar av kroppen ska placeras i de olika övningarna och använder systematiskt olika hjälpmedel, till exempel klossar, stolar, bälten och rep. Tack vare hjälpmedlen kan även personer med fysiska begränsningar utföra yogaställningarna på bästa sätt. Hjälpmedlen gör det också möjligt att stanna längre i positionerna, vilket ger uthållighet, ökad förståelse till kropp & rörelse och ökar insikt och koncentrationsförmågan.

Jag är även mindfulnesslärare vilket innebär att jag väver in mindfulness både teoretiskt och praktiskt under kursen. 

Syftet med kursen:

Kursens Syfte:
- Ökad rörelseförmåga fysiskt & mentalt
- Stärka & smidiggöra muskulatur & leder
- Skapa goda förutsättningar för en god andning & hållning
- Ökad lyhördhet till kropp & sinne och därmed lättare kunna se våra mindre gynnsamma automatiskt invanda fysiska, mentala & emotionella mönster som vi anammat.
- Skänka verktyg för att bryta mönster som är mindre gynnsamma för välmående.
- Öka välmående i hela dit liv & minska på det som inte gynnar välmående i kropp & sinne. 


MÅNDAG | YOGA FÖR MÄN 

Tid: 17:15 - 18:15
Startdatum:  15/1 - 11/3 (8 ggr) och 18/3 - 6/5 (8 ggr)

OBS! Uppehåll v7
Kostnad: 1850 kr 8 tillfällen

OBS! Jag kan ta emot friskvårdscheck och ger 15% rabatt till studerande och pensionärer


ONSDAG | YOGA FÖR NYBÖRJARE

Tid: 18:15 - 19:45 Startdatum: 6/9
OBS! Uppehåll v 7 
Kostnad: 2200 kr

Nivå: Nybörjare & alla som vill lära sig grunderna inom Yogan väl

OBS! Jag kan ta emot friskvårdscheck, har epassi och ger 15% rabatt till studerande och pensionärer

Läs mer om kursen

Yoga för nybörjare:

Här kommer du lära dig grunderna i Yoga. Vi har stort fokus på att medvetandegöra hållning både när kroppen är stilla och i rörelse. Vi lär oss om de grundläggande positionerna (asana) i Yoga och hur vi kan använda de olika positionerna för att skapa mer utrymme, återhämta, mjuka upp och göra kroppen mer flexibel och strak samtidigt som vi återhämtar, ger kroppen energi. 

Yoga lämnar även sina spår mentalt och emotionellt. Vi blir mer grundade, medvetet närvarande och upplever mer välbefinnande i vardagen. 

Kan bara varmt rekommendera att komma med och prova en kurs för att känna den härliga effekt som Yoga har på livet.


NYÅRS RETREAT
Självkärlek & Vård | Nyårsupplösning

Datum: 29/12 | Tid: 9:00 - 16:00  
Kostnad: 850 kr

Kostnad: 850 kr
Plats: Skånings-Åsaka utanför Skara

Klicka vidare här för Retreat Program

Läs mer om retreaten

Du är så hjärtligt välkommen att spendera en dag med fokus på välmående. En dag för kropp, sinne och hjärta att öppna upp, stärkas, släppa taget, förenas och få vara i centrum med hjälp av Yoga & Meditation.

Sju timmar med stark närvaro i här & nu. Sju timmar där acceptans & självkärlek leder vår väg. 

För att avsluta året med att ta hand om dig & för att börja det nya året med välmående som ledstjärna. 

Inga förkunskaper krävs.

Kostnad: 850 kr
Plats: Skånings-Åsaka utanför Skara

Klicka vidare här för Retreat Program


Maria Strömberg

Utbildning:
2010 - 2013 Int.Cert. Iyengar Yogalärare &
2004 -2006 PG Cert i Teaching Mindfulness

Livserfarenhet

 

Om jag fick bestämma skulle Yoga & Meditation vara del av skolans curriculum från tidig ålder de de har så god påverkan på vår fysiska och psykiska hälsa och hjälper oss att komman närmare och lättare hantera vårt känsloliv. 

 

 

De har hjälpt mig att leva i kaos utan att tycka att det är fel, att släppa taget om det som inte längre är behjälpligt och att älska kravlöst och att acceptera det som jag inte kan förändra. 

Jag har utövat Yoga & Mediterat i ca 18 år och det jag främst upplever att de har hjälpt mig med är hålla min kropp stark/smidig och ung och mitt sinne starkt och med kärlek & acceptans som fokus när jag bemöter min omvärld.


För mig är målet med Yoga & Meditation att ständigt påminnas om att jag har en kropp som vill att jag  ska ta hand om den, röra på mig och se till att den inte blir odynamisk och stel. Samma gäller mitt mitt mentala/inre tillstånd: att se till att jag inte stelnar till utan håller mig öppen för nya perspektiv, dynamisk och rörlig i mitt sinne. Och sist men inte minst: 

Att välbefinnande: det som är enkelt, rofyllt, i frid inte är något jag anskaffar mig genom att skapa eller göra något utan något som alltid finns genom att bara vara och acceptera och älska det som är just nu.