F Y S I S K   Y O G A  


Fysisk yoga kommer i olika former och kallas olika saker.

Det kan kännas som en djungel av begrepp och vi ger dig här lite vägledning. Hathayoga kan ses som ett paraplybegrepp som innefattar olika former av fysisk yoga. Här på Skövde yogacentrum erbjuder vi olika former av kurser som är baserade på t.ex. viryayoga, ashtangayoga, iyengaryoga som alla är olika former av hathayoga. 

Nedan kan du klicka på pilen till höger för att läsa mer om de olika formerna av fysisk Yoga som vi erbjuder.

ASHTANGAYOGA

Ashtangayoga bygger på en serie givna rörelse som upprepas och utvecklas varje gång. Röreslerna görs i takt med andetagen och har ett stort fokus på medvetenhet och minfulness. Tack vare upprepningen möjliggörs ett inre fokus och yogaformen kan beskrivas som meditation i rörelse. Generellt används få hjälpmedel och istället görs rörelserna på olika sätt för varje individ.

VIRYAYOGA

Viryayoga förenar det bästa från två världar. De kunskapsbaserade, systematiska västerländska perspektiven samsas med det holistiska och andliga österländska. Inom Viryayoga är vi intresserade av hur kroppen fungerar, hur leder och muskler böjs, sträcks och ansträngs. Men vi är också övertygade om att det inre är minst lika viktigt och hur yogans urgamla läror kan göra oss nutida människor gladare, lugnare och mer harmoniska. Vi bryr oss både om ligament och de stora livsfrågorna. Ordet virya betyder kraft, energi och entusiasm på sanskrit. Viryayoga både ger och är exakt det.

IYENGARYOGA

Iyengaryoga kännetecknas av att stor vikt ligger på hur yogarörelsen och kroppen utför rörelsen på bästa sätt utefter kroppens & individens förutsättningar.  Läraren ger noggranna instruktioner för hur alla delar av kroppen ska placeras i de olika övningarna och använder systematiskt olika hjälpmedel, till exempel klossar, stolar, bälten och rep. Tack vare hjälpmedlen kan även personer med fysiska begränsningar utföra yogaställningarna på bästa sätt. Hjälpmedlen gör det också möjligt att stanna längre i positionerna, vilket ger uthållighet, ökad förståelse till kropp & rörelse och ökar insikt och koncentrationsförmågan.

POWERYOGA

Poweryoga är en vidareutveckling av flera olika sorters yoga, positionerna innehåller mycket styrka, därav namnet, och de är oftast sammanlänkade med ett flöde i takt med andetaget. Att flöda med andetaget kallas Vinyasa, ibland kallas liknande yogastilar för Vinyasa Flow.

HATHAYOGA

Hathayoga är ett samlingsnamn för all yoga som börjar i den fysiska kroppen. Hathayoga har sitt ursprung i fjortonhundratalets Indien och är en sammanflätning av den äldre klassiska yogan (Rajayoga bland annat) och Tantra. Den äldre klassiska yogan har traditionellt åtta steg: förhållandet till omvärlden, till min person, min fysiska kropp, andetaget, sinnena, koncentration, meditation och fullkomlighet. I Hathayoga är alla dessa steg med men man börjar med kroppen och menar att resten följer av praktiken.

Just nu erbjuder vi följande fysisk yoga:

ASHTANGA-LAGOM
För dig som vill utmanas på dina villkor

Yogastil: Ashtangayoga 

Ashtanga-lagom som är en flödande, fysisk yoga som syftar till att träna din kropp och ditt sinne till styrka och smidighet.

 

Kursens Innehåll:

Yogan är baserad på i huvudsak ashtangayogans första serie. Vinyasan (rörelserna) utförs i takt med dina andetag med en speciell andningsteknik. Alla rörelser och positioner kan anpassas efter individen och dagsformen och därför kan alla vara med. Alla rörelser instrueras/visas av läraren.

Denna version av ashtangayoga är lagom genom att också inkludera förberedande övningar som hjälper din kropp. Den förutsätter inte att du är stark och smidig. Den strävar efter att hitta din balans i din kropp, inte efter att prestera och uppnå ett perfekt utseende av de olika positionerna. Den ställer inga krav på dagligt utövande utan är anpassad för att vara lagom en gång i veckan (vilket anpassas efter individen i möjlig mån).


YOGA FÖR LIVET
För dig som vill ta Yogan ett steg längre

Yogastil: Iyengar Yoga 

Kursen består av: 
Fysiska yogarörelser (både ansträngande & vilande) | Meditation | Andningsövningar| Reflektion

För dig som vill stärkas, utvecklas och växa både kroppsligt & mentalt & få en bättre hållning och en starkare & mer dynamisk kropp. För dig som har viljan att gå lite djupare och få hjälp att medvetet kunna navigera mot välbefinnande i alla livets delar.

Kursens Syfte:

Kursens syfte sträcker sig långt utöver yogamattan, med fokus på att berika både kropp och sinne:

 • Upplev ökad rörlighet, inte bara fysiskt utan även mentalt.
 • Stärk och gör din muskulatur smidig, skapa goda förutsättningar för en harmonisk andning och en stark hållning.
 • Utveckla ökad lyhördhet gentemot både kropp och sinne, vilket underlättar identifiering av mindre gynnsamma, invanda mönster.
 • Tillhandahåll verktyg för att bryta dessa mindre gynnsamma mönster och främja välmående.
 • Öka ditt övergripande välmående och minska det som inte främjar hälsa och balans i både kropp och sinne. Välkommen till en kurs där varje steg är en investering i din totala harmoni!

FLÖDANDE HATHAYOGA
Fortsättningskurs

Yogastil: Poweryoga / Vinyasa Flow 

Kursen består av: 
Fysiska yogarörelser | Meditation | Andningsövningar| Yogans filosofi

För dig som vill fortsätta din resa inom yogan, du får möjlighet att prova några av de mer avancerade fysiska positionerna. Det finns inga krav på rörlighet eller styrka, det förväntas att du yogat minst ett år för att lära dig att yoga inte innehåller någon prestation, allt är en lek.

Positionerna binds ihop med ett flöde med andetaget för att hjälpa dig behålla närvaron här och nu. Varje klass börjar med andningsövningar och slutar med en guidad avslappning.

Kursens innehåll:

Syftet med all yoga, även denna kurs, är att komma närmare ditt inre lugn. Att se att störningarna av lugnet är en del av tolkningar och förvrängingar, och att dessa ständigt kommer och går. Syftet med kursen är att du ska släppa identifikationen med störningarna och kunna vara i flödet av livet med lätthet.

Vi använder:

 • ASANA - yogans fysiska positioner för att minska störningar i kroppen
 • PRANAYAMA - andningsövningar för att hitta en balanserad renande andning
 • PRATYAHARA - utforskande av våra sinnesorgan
 • Vi samtalar kring YAMAS och NIYAMAS som är etiska förhållningsregler som kan ge oss riktning i livet
 • DHYANA - koncentration för att förbereda sinnet på meditation
 • DHARANA - meditation
 • SAMADHI - varandet