I Y E N G A R Y O G A  &  
M I N D F U L N E S S

Med Maria Strömberg

 

MÅNDAG IYENGAR YOGA
STÄRKANDE & ÅTERHÄMTANDE

Tid:17:15 - 18:15 Datum:  6/9 - 15/11 (uppehåll v 44) 
Kostnad: 1950 kr 10 tillfällen

Kursen är till för dig som vill fördjupa dig kroppsligt, mentalt och själsligt. För dig som vill stärkas, utvecklas, växa och få en starkare mer dynamisk kropp och syn på livet.

Iyengar Yoga ger en ökad förståelse/medvetenhet till din hållning och din kropps & dina behov. Läraren ger rikligt med instruktioner för att låta utövaren förstå hur de ska utöva de olika positionera utifrån deras kropps behov och stelhet/smidighet.

Yoga stärker dina muskler & leder, mjukar upp stelhet, återhämtar hela kroppens allmänna tillstånd, reducerar stress, ökar välbefinnande och ger en känsla av ökad balans i livet.

Yoga gör dig stark och smidig och ger en känsla av föryngring och friskhet i vardagen.

Yoga är din egen friskvård!!!

 

OBS! Jag kan ta emot friskvårdscheck och ger 15% rabatt till studerande och pensionärer

 

MÅNDAG ENKEL YOGA 

Tid: 17:15 - 18:15 Datum:  6/9 - 15/11 (uppehåll v 44) 
Kostnad: 1750 kr 10 tillfällen

För dig som är ny, inte är van att Yoga eller att träna, vill yoga i ett lugnare tempo eller har mindre krämpor är detta Yogan för dig.

Här yogar vi i ett lugnt tempo med god tid för att utforska stelhet. Här får du får tydliga instruktioner om hur du ska använda din kropp för att få bäst effekt av yogans positioner. Yogaövningarna repeteras flera gånger och kan utövas med diverse redskap (stolar, block, klossar, bälten m.m) för att bygga förståelse, öka kroppsuppfattning och för att få en djup verkan i leder, muskulatur, bindväv, organ och i hela kroppen.

OBS! Jag kan ta emot friskvårdscheck och ger 15% rabatt till studerande och pensionärer. 

 

ONSDAG IYENGAR YOGA FÖR ALLA

Tid: 17:15 - 18:15 Datum:  6/9 - 15/11 (uppehåll v 44) 
Kostnad: 1750 kr 10 tillfällen

För dig som är ny, inte är van att Yoga eller att träna, vill yoga i ett lugnare tempo eller har mindre krämpor är detta Yogan för dig.

Här yogar vi i ett lugnt tempo med god tid för att utforska stelhet. Här får du får tydliga instruktioner om hur du ska använda din kropp för att få bäst effekt av yogans positioner. Yogaövningarna repeteras flera gånger och kan utövas med diverse redskap (stolar, block, klossar, bälten m.m) för att bygga förståelse, öka kroppsuppfattning och för att få en djup verkan i leder, muskulatur, bindväv, organ och i hela kroppen.

 

OBS! Jag kan ta emot friskvårdscheck och ger 15% rabatt till studerande och pensionärer

Maria Strömberg

Int.Cert. Iyengar Yogalärare &
PG Cert i Teaching MIndfulness

Hej!

Om jag fick bestämma skulle Yoga & Meditation vara del av skolans curriculum från tidig ålder. Då dessa verktyg har så goda effekter på den såväl den fysiska som den psykiska hälsan. De har hjälpt mig att leva i kaos utan att tycka att det är fel, att släppa taget om det som inte längre är behjälpligt och att älska kravlöst och att acceptera det som jag inte kan förändra. 

Jag har utövat Yoga & Mediterat i ca 18 år och det jag främst upplever att de har hjälpt mig med är hålla min kropp stark/smidig och ung och mitt sinne starkt och med kärlek & acceptans som fokus när jag bemöter min omvärld.


För mig är målet med Yoga & Meditation att ständigt påminnas om att jag har en kropp som vill att jag  ska ta hand om den, röra på mig och se till att den inte blir odynamisk och stel. Samma gäller mitt mitt mentala/inre tillstånd: att se till att jag inte stelnar till utan håller mig öppen för nya perspektiv, dynamisk och rörlig i mitt sinne. Och sist men inte minst: 

Att välbefinnande: det som är enkelt, rofyllt, i frid inte är något jag anskaffar mig genom att skapa eller göra något utan något som alltid finns genom att bara vara och acceptera och älska det som är just nu.