MINDFULNESS

MINDFULNESSBASERAD STRESSREDUCTION


Mindfulness är ett sätt att se. Ett sätt att leva med sig själv och livet. Där livet, hur det än ser ut, inte ses som ett hinder eller ett problem eller något som måste lösas utan som något vackert och som man känner djup vördnad och tacksamhet för. 

Livet upplevs så mer som ett äventyr som ständigt skänker nya insikter. Genom mindfulness blir man mer nyfiken på livet och mer tillåtande till att man inte alltid måste förstå. 

Man blir mer nyfiken, öppen och när smärta kommer (för det kommer alltid finns i livet) så vågar man omfamna även detta och se att smärta är en del av livet som vi kan lära oss av. 


NÄSTA MBSR KURS STARTAR: VÅRTERMINEN 2022  (boka för att visa intresse)


MINDFULNESSBASERAD STRESSREDUCTION
8 v.kursen i MBSR

MBSR kursen bygger på erfarenhetsbaserad kunskap och vänder sig till alla som vill få nya perspektiv och insikter om sig själv och livet i det stora hela. För dig som vill kunna njuta och känna välbefinnande i vardagen.

  • För dig som är nyfiken på dig själv och vad det är som hindrar dig ifrån att uppleva mer välbefinnande.
  • För dig som exempelvis upplever problem med stress, utmattning, smärta, ångest eller har återkommande perioder av depression/nedstämdhet.
  • För di som tycker livet rusar fram och som vill leva ett mer närvarande liv, här och nu.

 

MBSR kursen hålls över en 2 månaders period och består av av fyra undervisningstillfällen som varar fyra timmar med avbrott för mellanmål. Kursen består totalt av 16 undervisningstimmar och en halv retreatdag. Kursen, som är rolig och lärorik, kan också vara krävande och fordrar engagemang. Mindfulness, som allt annat, upplevs lättast genom att man praktiserar, vilket kursen stödjer dig i.

Vi övar på att upptäcka mönster som skapar lidande och utforskar möjligheter att välja andra sätt att leva med och möta det som sker.Vi närmar oss och lär känna våra tankar, känslor och hur dessa påverkar relationen till oss själva och de omkring oss.
 

Kursinnehåll

 Kroppsskanning
Fokus på andningsprocessen
Mindfulness i rörelse
Sittande meditation
Erfarenhetsbaserad utforskning av meditationer i grupp
Interaktiva övningar för ökad närvaro i vardagslivet
Hemuppgifter: ca 45 min 6 dagar i veckan
Kurslitteratur och inspelade guidade meditationer

 

Kostnad: 4000 kr