P R O G R A M 

Into your Wild | Healing in Being

S o u n d  H e a l i n g  &  I n s i g h t   J o u r n e y

OBS! Vi förbehåller oss rätten att hålla en viss flexibilitet i tid och schema. Upplever retreatguider att det gynnar gruppen att dra över en viss tid eller ändra i schemat så gör vi det. 

O N S D A G

19:00 – 21:00 Ankomst för de som vill sova över

 

T O R S D A G
(landa)

7:00 Frukost (egen serverad)

8:00 Landa (Guidad meditation med grundande sound)

9:00 Välkomnande, Sharing & Sång

10:00 Mjuk Öppnade Yoga

11:30 Meditation i Tystnad (Jag är här)

12:00 Röstmeditation

13:30 Lunch och Promenader

16:30 Meditation/Kommunikation/Sharing/Reflektion

18:00 Meditation/Rörelse fridans eller Yoga

19:00  Middag

21:00 Musik och sång Gemenskap

22:00 Avslut

 

F R E D A G
(skapa fokus & öppna upp)

6:00 – 7:00 Morgonbad (frivilligt)

7:00 Rörelse & ljud utomhus med Ingela

7:30 Tyst meditation fokus på öppna upp

8:00 Yoga Öppnande

9:30 Frukost/Promenader

11:30 Trumresa för inre vägledning

12:30 Kommunikation/Reflektion/Sharing

13:30 Lunch

16:30 Yoga energigivande

17:30 Meditation med sång och ljud

18:00 Insiktsmeditation och sharing

19:00 Middag

20:30 Musik och sång Gemenskap

21:30 Avslut på dagen

22:00 Vila

L Ö R D A G
(Släppa taget - DÖD)

6:00 – 7:00 Morgonbad (frivilligt)

7:00 Rörelse & ljud utomhus med Ingela

7:30 Tyst meditation fokus på Släppa taget

8:00 Yoga & Andningsövningar  

9:30 Frukost/Promenader

11:30 Renande chakrameditation

12:30 Kommunikation/Reflektion/Sharing

13:30 Lunch

16:30 Yoga eller rörelse & dans

17:30 Meditation med sång och ljud

18:00 Insiktsmeditation och sharing

19:00 Middag

20:30 Musik och sång Gemenskap

21:30 Avslut på dagen

22:00 Vila

S Ö N D A G
(utrymme för det nya - nyfödelse)

6:00 – 7:00 Morgonbad (frivilligt)

7:00 Rörelse & ljud utomhus med Ingela

7:30 Tyst meditation (bortom)

8:00 Yoga Öppnande

9:30 Frukost

10:30 Integrerande ljudresa

11:30 Kommunikation/Reflektion/Sharing

12:30 Meditation (mot det nya)

13:30 Lunch och därefter avslut