Y O G A

Med Ulrika Johansson

 

MÅNDAG RESTORATIVEYOGA 

Tid: 17:30 - 19:00 
Datum: ej satt ännu 

.


TORSDAG HATHA/YIN YOGA

Tid:17:30 - 19:00
Start: 3/3
Kostnad: 1550 kr 8 tillfällen

 

 


Ulrika Johansson

Yogan & Pilates är och förblir en del av mitt liv som trogna följeslagare.

Yogan är en osynlig vägledare för mig, något att luta mig mot när vardagen och det som omger oss kostar på för mycket av min energi, yogan finns med mig i både med- och motgång.

Många förknippar yoga med fysiska ställningar men yoga är så mycket mer. Yoga är ett effektivt verktyg för att skapa balans mellan kropp och själ, mellan kropp och sinne. Yoga är inte bara fysiska ställningar, det ligger en hel vetenskap bakom som är över 5000 år gammal. Regelbunden yogaträning ökar förmågan att lära sig att lyssna inåt och ökar medvetenheten om vad som händer i kroppen och sinnet. När man väl blivit medveten om detta kan man med hjälp av olika tekniker lösa allt från grunden.