YOGA FÖR MÄN ?


KURSSTARTER VÅREN 2024:

Yoga för Män 15/1 - 11/3 
Yoga för Män 18/3 - 6/5 
Kostnad: 1850 kr 
Tid: 17:15 - 18:15 


Äntligen har vi skapat en Yogakurs som är särskilt utformad för den manliga kroppen & sinnet. Här kan du läsa kring denna klass och boka din plats. 

Hur skiljer den sig år från andra klasser?
Den manliga kroppen är oftast lite stelare med större muskulatur än den kvinnliga kroppen så vi anpassar Yogan efter detta. Detta innebär inte att vi gör helt andra rörelser utan mer att vi anpassar H U R vi gör dem och H U R vi lär ut dem. 

Yoga för Män är en kurs för dig som är nyfiken på Yogans grundstenar och hur du själv kan använda Yoga som ett komplement i vardagen för att öka återhämtning och skapa en starkare, smidigare och mer dynamisk kropp och sinne.   

Vissa former av Yoga som denna  ( Yoga Iyengar metoden) är utan tvekan ett av de främsta  redskapen för att återvända till en god hållning, mjuka upp H E L A kroppen och förebygga stelhet samt att det är ett super komplement till andra sporter & träning.  

Varför?

-Därför att Yoga Iyengar jobbar alltid med kroppens linjer och söker med olika positioner och verktyg att återvända till den naturliga hållningen med en god postural kedja. 

-Därför att Yoga ökar kroppsuppfattning (proprioception), öppnar upp för en sund andning och god bålstabilitet, stärker, återhämtar och smidiggör stelhet i A L L A kroppens muskel- och ledpartier samtidigt. Yoga kan således både förebygga skador och läka kropp och sinne när det utövas regelbundet.

- Läraren är väl tränad i att se varje kropps unika behov och att använda olika verktyg och modifiera positioner för var individs unika behov. 

Yoga - inte bara en fysisk disciplin

Yoga kallas oftast inte träning då den är helomfattande. Samtidigt som din kropp tränas och blir smidigare och föryngras så påverkar vårt sinne & emotionella liv våran kropp. Därför är Yoga även en mental & emotionell disciplin.

Yoga som innefattar meditation och mindfulness träning lär dig att fokusera bättre på det du önskar och du får därmed mer frihet i livet. Du väljer helt enkelt i större utsträckning vad du vill uppleva.

Yoga & Meditation är verktyg för att göra ditt liv enklare, roligare och för att öka välbefinnandet i vardagen.RESULTAT AV YOGA UTÖVANDE 

 • Förbättrad & snabbare återhämtning
 • Ökad kroppsuppfattning & kroppskontroll
 • Förebygger stelhet & skador
 • Smidig & Stark kropp

(du håller dig ung och rörlig)

 • Ökad koncentrationsförmåga och friare sinne genom ökad förmåga i Metakognition
  (Både i att hålla koncentrationen och att medvetet bryta det man inte vill fokusera på & att medvetet flytta fokus och välja det man VILL fokusera på. 
 • Förbättringar i Sömn
 • Stressreducerande
  (Yoga/meditation påverkar autonoma nervsystemet - det bromsar in och du upplever mer lugn och känner dig mer närvarande & tillfreds. Samtidigt lär du dig att hantera det du upplever som stress annorlunda) 
 • Föryngrande
  (du förlänger bl.a dina telomerer som håller din celler unga)
 • Friskare (njuta av livet mer)
 • Mindre oro & ängslan – mer välbefinnande
 • Förbättrad förmåga att hantera smärta/stress

Yogaläraren

Jag som håller kursen heter Maria Strömberg och jag har själv Yogat & mediterat i över 20 år. Jag är både certifierad IyengarYogalärae & mindfulnesslärare och har jobbat med människor och kroppen halva mitt vuxna liv. 

Mitt största intresse är välmående och hur vi som människor kan förändra både vårt perspektiv och våra vanor för att finna nya mer gynnsamma sätt för att ta hand om oss själva. 

Jag är en glad, stark, öppen och spontan individ som älskar livet på alla sätt. Jag lever i en mycket smidig och stark kropp som har fått vara med om en del men som med Yoga, meditation och andra klokskaper från andra discipliner hittar tillbaka till det naturliga & friska. 

Om du vill läsa mer om mig och vad andra tycker om mig som vägledare gå gärna in på min hemsida - Maria Strömberg